ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
12_04_2021

Νίκος Σκουτέλης, Flavio Zanon _ Αρχιτέκτονες

ΕΡΓΑ3
Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο
Νίκος Σκουτέλης, Flavio Zanon _ 1996
Κατοικία στο Λιβάδι
Νίκος Σκουτέλης, Flavio Zanon _ 2005
Μικρή εξοχική κατοικία
Νίκος Σκουτέλης, Flavio Zanon _ 2008