ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
13_11_2018

Μιχάλης Σουβατζίδης

ΕΡΓΑ4
Κατοικία στη Σταμάτα
Μιχάλης Σουβατζίδης _ 1990
Κτήριο εικαστικών τεχνών
Μιχάλης Σουβατζίδης _ 1997
Πολυκατοικία στο Αττικό Άλσος
Μιχάλης Σουβατζίδης _ 1993
Κατοικία και studios ζωγράφων
Μιχάλης Σουβατζίδης _ 1984