ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
12_04_2021

Μιχάλης Σουβατζίδης

ΕΡΓΑ5
Επέκταση Aρχαιολογικού Μουσείου Θήβας
Μιχάλης Σουβατζίδης _ 2016
Κατοικία στη Σταμάτα
Μιχάλης Σουβατζίδης _ 1990
Κτήριο εικαστικών τεχνών
Μιχάλης Σουβατζίδης _ 1997
Πολυκατοικία στο Αττικό Άλσος
Μιχάλης Σουβατζίδης _ 1993
Κατοικία και studios ζωγράφων
Μιχάλης Σουβατζίδης _ 1984