ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
13_04_2021

Μιμνέρμου 2 Αρχιτέκτονες

ΕΡΓΑ2
Κατοικία στο Παλαιό Ψυχικό
Μιμνέρμου 2 Αρχιτέκτονες - Α. Σπανομαρίδης, Γ. Ζαχαριάδης _ 2005
Κατοικία στο Νέο Ηράκλειο
Μιμνέρμου 2 Αρχιτέκτονες - Γ. Ζαχαριάδης, Α. Σπανομαρίδης _ 1988