ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
22_09_2019

Μελετητική - Γραφείο Μελετών Α. Ν. Τομπάζη ΕΠΕ

ΕΡΓΑ4
Κατοικία Ήλιος 4
Μελετητική – Γραφείο Μελετών Α. Ν. Τομπάζη E.Π.Ε. _ 2007
Κατοικία με αυλή
Μελετητική – Γραφείο Μελετών Α. Ν. Τομπάζη E.Π.Ε. _ 2004
ΑΓΕΤ Ηρακλής - Κτήριο διοίκησης
Μελετητική - Γραφείο Μελετών Α. Ν. Τομπάζη ΕΠΕ _ 1975
Το Περιβολάκι
Μελετητική – Γραφείο Μελετών Α. Ν. Τομπάζη E.Π.Ε. _ 2009
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ1
Γ’ βραβείο
Εξοχικές κατοικίες στο Σκροπονέρι Ευβοίας
100439