ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
23_09_2019

Μαρία Παπαφίγκου

ΕΡΓΑ3
X House
paan architects - Μαρία Παπαφίγκου, Johan Αnnerhed _ 2013
Ηill house
paan architects - Μ. Παπαφίγκου, J. Annerhed _ 2011
OLIV
paan architects - Μ. Παπαφίγκου, J. Annerhed _ 2011