ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
29_09_2020

Λεωνίδας Παπαλαμπρόπουλος

ΕΡΓΑ2
ROOM18: The New Urban Hotel
Γεώργιος Α. Πανέτσος, Νικόλας Σούλης _ 2016
Ξενοδοχείο Λειβαθώ
Λεωνίδας Παπαλαμπρόπουλος-ldlp _ 2011
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ2
Γ’ βραβείο
Κατοικίες στην Καρδία Θεσσαλονίκης
555332
Εξοχικές κατοικίες στο Σκροπονέρι Ευβοίας
055532