ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
30_05_2015

Κώστας Μαύρος

3 ΕΡΓΑ
Κατοικία στο Συκάμινο
tense architecture network - Τ. Ανδριανόπουλος, Κ. Μαύρ[...] _ 2012
Κατοικία στην κάτω Κηφισιά
tense architecture network - Τ. Ανδριανόπουλος, Κ. Μαύρος _ 2010
Κατοικία στην Καλλιτεχνούπολη
tense architecture network - Τ. Ανδριανόπουλος, Κ. Μαύρος _ 2010