ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
23_11_2014

Κώστας Μαύρος

2 ΕΡΓΑ
Κατοικία στην κάτω Κηφισιά
tense architecture network - Τ. Ανδριανόπουλος, Κ. Μαύρος _ 2010
Κατοικία στην Καλλιτεχνούπολη
tense architecture network - Τ. Ανδριανόπουλος, Κ. Μαύρος _ 2010