ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
18_09_2020

Κώστας Μανουηλίδης

ΕΡΓΑ1
Κτήριο διοίκησης τράπεζας 'Alpha Bank'
Νίκος Βαλσαμάκης, Κώστας Μανουηλίδης _ 1990