ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
13_04_2021

Κωνσταντίνος Οικονομίδης - Δούμπας

ΕΡΓΑ5
Κατοικία στο Ψυχικό
Κωνσταντίνος Οικονομίδης-Δούμπας, Ελένη Κρητικά Οικονομίδου _ 1965
Κολυμβητήριο στη Γλυφάδα
Κωνσταντίνος Οικονομίδης -Δούμπας, Ελένη Κρητικά Οικονομίδου _ 1969
Κολυμβητήριο στις Σέρρες
Κωνσταντίνος Οικονομίδης -Δούμπας, Ελένη Κρητικά Οικονομίδου _ 1967
Θερινή κατοικία στη Σαρωνίδα
Κωνσταντίνος Οικονομίδης -Δούμπας, Ελένη Κρητικά Οικονομίδου _ 1964
Θερινή κατοικία στη Σαρωνίδα
Κωνσταντίνος Οικονομίδης -Δούμπας, Ελένη Κρητικά Οικονομίδου _ 1974