ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
27_01_2021

Johan Annerhed

ΕΡΓΑ3
X House
paan architects - Μαρία Παπαφίγκου, Johan Αnnerhed _ 2013
Ηill house
paan architects - Μ. Παπαφίγκου, J. Annerhed _ 2011
OLIV
paan architects - Μ. Παπαφίγκου, J. Annerhed _ 2011