ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
27_09_2020

Jean-François Bonne

ΕΡΓΑ1
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Iδρύματος Ωνάση
Architecture Studio _ 2011