ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
07_03_2021

Ιωάννης Τριανταφυλλίδης

ΕΡΓΑ7
Ξενοδοχείο Ξενία Ναυπλίου
Ιωάννης Τριανταφυλλίδης _ 1960
Συγκρότημα γραφείων και ξενοδοχείου
Εμμανουήλ Βουρέκας, Ιωάννης Β.Τριανταφυλλίδης _ 1964
Ξενοδοχείο Ξενία Μεσολογγίου
Ιωάννης Β. Τριανταφυλλίδης _ 1960
Νηπιακός σταθμός 'Στέγη Πατρίδος'
Ιωάννης Β. Τριανταφυλλίδης _ 1961
Αρχαιολογικό μουσείο Πολυγύρου
Δ. Φατούρος, Ι. Τριανταφυλλίδης, Β. Γιαννάκης _ 1965
Αρχαιολογικό μουσείο Καβάλας
Δημήτρης Φατούρος, Ιωάννης Τριανταφυλλίδης _ 1963
Αρχαιολογικό μουσείο Φιλίππων
Δημήτρης Φατούρος, Ιωάννης Τριανταφυλλίδης _ 1964