ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
09_12_2019

Ιουλία Χιτζανίδη-Βλαχάκη

ΕΡΓΑ1
Τράπεζα Κρήτης
Κωνσταντίνος Δεκαβάλλας, Ιουλία Χιτζανίδη-Βλαχάκη _ 1975