ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
23_09_2019

InLayer architecture

ΕΡΓΑ1
Κατοικία σε Φαράγγι
InLayer architecture - Ειρήνη Χριστουλάκη _ 2016