ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
30_09_2020

Hopkins Architects

ΕΡΓΑ1
Κεντρικά γραφεία ΓΕΚ
Hopkins Architects _ 2002