ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
05_07_2020

Γιάννης Α. Κούκης

ΕΡΓΑ2
Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας
Γιάννης A. Κούκης _ 2002
Συγκρότημα κατοικιών στη Σαμαρίνα
Γιάννης Α. Κούκης _ 2007