ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
27_01_2021

Γιάννης Α. Κούκης

ΕΡΓΑ2
Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας
Γιάννης A. Κούκης _ 2002
Συγκρότημα κατοικιών στη Σαμαρίνα
Γιάννης Α. Κούκης _ 2007