ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
19_01_2019

Γιάννης Ανυφαντής

ΕΡΓΑ2
Κατοικία στην Κηφισιά
Γιάννης Ανυφαντής, A2 architects _ 2011
Κατοικία στο Κολωνάκι
Γιάννης Ανυφαντής, Σωτήρης Ανυφαντής _ 2001