ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
22_09_2019

Γεώργιος Α. Πανέτσος

ΕΡΓΑ3
ROOM18: The New Urban Hotel
Γεώργιος Α. Πανέτσος, Νικόλας Σούλης _ 2016
Κατοικία στην Αγία Παρασκευή
Γεώργιος Α. Πανέτσος _ 1991
Μονοκατοικία στον Άγιο Ιωάννη
Γεώργιος Α. Πανέτσος _ 1998