ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
19_01_2020

Γεώργιος Π. Τριανταφυλλίδης

ΕΡΓΑ2
Κτήριο γραφείων
Δημήτρης Φατούρος, Γιώργος Τριανταφυλλίδης _ 1990
Κατοικία στο Πανόραμα
Γεώργιος Π. Τριανταφυλλίδης _ 2010