ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
14_11_2019

Γεώργιος Π. Τριανταφυλλίδης

ΕΡΓΑ2
Κτήριο γραφείων
Δημήτρης Φατούρος, Γιώργος Τριανταφυλλίδης _ 1990
Κατοικία στο Πανόραμα
Γεώργιος Π. Τριανταφυλλίδης _ 2010