ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
19_01_2019

George-Henry Kokkinos-Goodman

ΕΡΓΑ1
Κτήριο γραφείων στον Πειραιά
George-Henry Kokkinos-Goodman _ 2006