ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
24_09_2020

George-Henry Kokkinos-Goodman

ΕΡΓΑ1
Κτήριο γραφείων στον Πειραιά
George-Henry Kokkinos-Goodman _ 2006