ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
06_03_2021

Flavio Zanon

ΕΡΓΑ4
Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο
Νίκος Σκουτέλης, Flavio Zanon _ 1996
Κατοικία στο Λιβάδι
Νίκος Σκουτέλης, Flavio Zanon _ 2005
Κατοικία Μαλλιαράκη
Flavio Zanon, Νίκος Σκουτέλης _ 2009
Μικρή εξοχική κατοικία
Νίκος Σκουτέλης, Flavio Zanon _ 2008