ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
22_04_2019

Φαίδων Κυδωνιάτης

ΕΡΓΑ1
Μονοκατοικία επί της οδού Σαρανταπήχου 23
Έθελ Κυδωνιάτη, Φαίδων Κυδωνιάτης _ 1938