ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
12_04_2021

Εμμανουήλ Βουρέκας

ΕΡΓΑ6
Ξενοδοχείο Hilton
Ε. Βουρέκας, Π. Βασιλειάδης, Σ. Στάικος, Α. Γεωργιάδης _ 1963
Τουριστικό συγκρότημα «Αστέρια»
Ε. Βουρέκας, Α. Γεωργιάδης, Κ. Δεκαβάλλας _ 1964
Τουριστικό συγκρότημα Γλυφάδας
Π. Βασιλειάδης, Ε. Βουρέκας, Π. Σακελλάριος _ 1954
Συγκρότημα γραφείων και ξενοδοχείου
Εμμανουήλ Βουρέκας, Ιωάννης Β.Τριανταφυλλίδης _ 1964
Τουριστικό συγκρότημα στη Βουλιαγμένη
Ε. Βουρέκας, Α. Γεωργιάδης, Κ. Δεκαβάλλας _ 1969
Ξενοδοχείο ‘Ναυσικά’
Ε. Βουρέκας, Α. Γεωργιάδης, Κ. Δεκαβάλλας _ 1979