ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
09_12_2019

Έθελ Κυδωνιάτη

ΕΡΓΑ1
Μονοκατοικία επί της οδού Σαρανταπήχου 23
Έθελ Κυδωνιάτη, Φαίδων Κυδωνιάτης _ 1938