ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
23_09_2019

Δημήτρης Τσακαλάκης

ΕΡΓΑ2
Πλατεία πάνω στη θάλασσα
Δημήτρης Τσακαλάκης _ 1994
Κατοικία στη Σητεία
Δημήτρης Τσακαλάκης _ 2008