ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
12_04_2021

Δημήτρης Τσακαλάκης

ΕΡΓΑ2
Πλατεία πάνω στη θάλασσα
Δημήτρης Τσακαλάκης _ 1994
Κατοικία στη Σητεία
Δημήτρης Τσακαλάκης _ 2008