ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
15_04_2021

Βασιλική Μπασιάκου

ΕΡΓΑ2
Κτήριο γραφείων και εμπορικών χρήσεων στη Γλυφάδα
Σοφία Τσιράκη _ 2008
Κέντρο εξυπηρέτησης σε βιομηχανικές περιοχές της ΕΤΒΑ
Βασιλική Δήμα, Βασιλική Μπασιάκου, Σοφία Τσιράκη _ 2010