ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
27_09_2020

Αγνή Κουβελά - Παναγιωτάτου

ΕΡΓΑ3
Εστιατόριο παιδικών εξοχών ΠΙΚΠΑ στην Πεντέλη
Αγνή Κουβελά - Παναγιωτάτου, Παναγιώτης Καργάδος _ 1976
Εξοχική κατοικία στο Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου
Αγνή Κουβελά - Παναγιωτάτου _ 1967
Κατοικία διακοπών στη Σαντορίνη
Αγνή Κουβελά _ 1997