ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
16_07_2020

Θύμιος Παπαγιάννης

ΕΡΓΑ2
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
Θύμιος Παπαγιάννης και Συνεργάτες _ 1984
Κατοικία στα Λεγρενά
Θύμιος Παπαγιάννης _ 2012