ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
13_04_2021

Θεόδωρος Κατσουνωτός

ΕΡΓΑ1
Κατοικία στο Παλαιό Ψυχικό
Μιμνέρμου 2 Αρχιτέκτονες - Α. Σπανομαρίδης, Γ. Ζαχαριάδης _ 2005
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ1
Β’ βραβείο
Κατοικίες στην Καρδία Θεσσαλονίκης
Urban Sliders