ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
18_07_2019

Θάλεια Μιχαήλ

ΕΡΓΑ1
Κιόσκι στην Πανόρμου
Fluo design & architecture _ 2014