ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
24_01_2020

Θάλεια Μιχαήλ

ΕΡΓΑ1
Κιόσκι στην Πανόρμου
Fluo design & architecture _ 2014