ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
12_04_2021

Θάλεια Μιχαήλ

ΕΡΓΑ1
Κιόσκι στην Πανόρμου
Fluo design & architecture _ 2014